Ασφάλειες αυτοκινητου τιμες, ασφαλεια ζωής, υγείας, πυρός